1061) LZW - Wrocławskie Przedmieście.1062) 1971 Miedzianka1063) LZW - Piekary1064) LZW - ponad ul. Bankową.1065) Tarninów - w osi ul. Okrzei.1066) Ul. Św. Jana1067) Stare Miasto1068) Plac przed Dworcem PKP (bo oficjalnym nazewnictwie miejskim jets tylko ul. Dworcowa, a nie Plac).1069) LZW - ponad dachami kamienic.1070) Ulica Bankowa, ponownie, tym razem z poziomu chodnika.