1131) Os. Piekary1132) Tarninów1133) Ulica Dąbrowskiego plus "zabytkowa" wiata typu LGOM1134) LZW - Duet dawnych szkół SP6 i SP14 plus zabudowa Bielan.1135) LZW1136) Skwer Orląt Lwowskich - jedno z najpiękniejszych miejsc Legnicy1137) LZW i Os. M. Kopernika I1138) Legnicki Rynek przed zachodem słońca1139) Legnickie wieże z północnych rubieży miasta1140) Tarninów Willowy